top of page

Green Belt Lean Six Sigma

Voor diegenen die na de Orange Belt meer willen met Lean en zich daarnaast ook willen bekwamen in de basisprincipes van Six Sigma is er de Green Belt Lean Six Sigma training. Je leert meer over de verschillende Lean technieken, je krijgt inzicht in de Six Sigma DMAIC-structuur met de daarbij behorende methoden en technieken en je maakt kennis met de statistische basisprincipes van Six Sigma. 


Green Belts Lean Six Sigma zijn in staat projecten te leiden die over de eigen afdeling heen gaan. In de Lean Six Sigma-wereld is de Green Belt een van de meest bekende opleidingen.

TRAININGSINFORMATIE

INHOUD
In 7 dagen maak je uitgebreid kennis met de wereld van Lean Six Sigma. Je leert hoe je een goed en degelijk verbeterproject kunt uitvoeren en hoe je dit kunt delen met je collega's.

DUUR:
7 trainingsdagen (6 als je al beschikt over ons Orange Belt certificaat)

1 gezamenlijke coachingsdag

1 gezamenlijke terugkomdag

1/2 examendag

VEREISTEN:

Er is geen instroomeis.

KOSTEN
€ 3000,- exclusief BTW

 

THEORIECERTIFICAAT

Na het behalen van het theorie-examen krijg je een theoriecertificaat. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

PRAKTIJKCERTIFICAAT
Wij zijn van mening dat een theorie-certificaat slechts beperkte waarde heeft immers, Lean Six Sigma moet je vooral DOEN.

Daarom dringen wij aan op het uitvoeren van een verbeterproject met behulp van alles wat je hebt geleerd. Als jouw project een concrete gemeten verbetering oplevert van tenminste €25.000,- en dit wordt geaccordeerd door jouw opdrachtgever én wij hebben beoordeeld dat dit alles binnen de vereisten valt (o.a. je hebt de theorie aantoonbaar goed toegepast in jouw project) dan ontvang je het Green Belt Lean Six Sigma praktijkcertificaat.

Ons tarief voor beoordeling en certificering is €450,- exclusief BTW

PRAKTIJKBEGELEIDING

Wij adviseren om ons coachingspakket in te kopen. De slagingskans is dan aanzienlijk groter. Voor onze coaching hanteren wij een standaard tarief van €1.475,- exclusief BTW. Coaching vindt vooral telefonisch en per mail plaats, maar in de prijs zijn inbegrepen maximaal 2 bezoeken aan de werkplek.

SPECIALS
Mocht je gezamenlijk met je eigen team een training willen volgen, dan kunnen wij dit ook organiseren. Groepsgrootte is dan minimaal 8 en maximaal 12 personen.

AANMELDING

Je kunt je zowel individueel als als groep aanmelden. Neem daarvoor contact met op ons via onze contactpagina..

bottom of page